منوی دسته بندی

آموزش مجازی

آموزش مجازی

یک نگرانی پساکرونایی!

بعد از همه گیری ویروس کرونا در دنیا ، تمامی نظام های آموزشی شکلی از آموزش را تجربه کردند که به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده است ؛ تجربه…